PROSJEKTER


Konnerud Rotary Klubb er tildelt RYLA 2017 (Rotary Youth Leadership Award) – et lederseminar for unge talenter. Dette vil arrangeres i dagene 31.mars – 2. April 2017 på Comfort Union Hotel i Drammen. Omtrent 50 ungdommer fra Buskerud, Asker, Bærum og Oslo vil samles til seminar under tittelen Grønt skifte – hva nå?
Første seminar dag vi ha fokus på Motivasjon og endring, andre dags fokus er Marked og visjon og tredje dag Etikk og moral. 10 foredragsholdere vil være i aktivitet de tre dagene.
Invitasjon er sendt alle klubbene i distrikt 2310 – dvs de fylkene som er nevnt over.

Mer les mer HER.


Prosjekt bokverk  – historisk industri langs verkenselva

Konnerud Rotary Klubb har etter flere års innsats med omfattende søk i historiske arkiv/kilder som Riks- og Statsarkivet, fått samlet tilstrekkelig informasjon og bilder/tegninger til å kunne utgi historien om den betydelige industrielle virksomhet grunderen Christen Hickman etablerte langs Verkenselva i tiden 1777 -1789.

Vi håper å utgi en bok som vil bli en viktig bidrag til lokalhistorien for Drammen og Konnerud. Den vil også være av stor interesse for det teknisk historiske fagmiljøet her i landet.

 For realisering av prosjektet er vi avhengig av å få med oss en samarbeidspartner som kan bidra med økonomisk støtte.Prosjekt Verkenstråkket – historisk tursti langs Verkenselva

Langs Verkenselva på Konnerud var det på 17-hundretallet en aktiv industrivirksomhet med flere hundre mann i arbeid. Der lå flere møller, spikerfabrikker, pukkverk mm I dag er det lite som minner om denne virksomheten. For det meste er de gamle industribygningene dekket av kratt. Kun noen gamle tufter kan synes for de som kjenner historien best.

Konnerud Rotary Klubb laget i 2012 et prosjekt som skulle rekonstruere den gamle industrien på informasjonstavler som skulle plasseres langs Verkenselva på de stedene hvor den aktuelle industribygningen lå. Langs elva skulle det ryddes en sti slik at befolkningen kunne gå tur langs elva og oppdatere seg på den interessante lokalhistorien.

Prosjektet har basert seg på dugnadsarbeid fra medlemmenes side. Finansieringen av skilt, materiell og arbeid som ikke lot seg utføre på dugnad har man fått har klubben fått fra Gjensidige Stiftelsen. Stiftelsen har bidratt med ca en halv million kroner fordelt over tre år.

Arbeidet ble delt opp i tre etapper som ble gjennomført etter følgende tidslinje

2013: Svendsedammen – Hammerdammen
2014: Ifferts Dam – Stordammen
2015: Hammerdammen – Ifferts Dam

Prosjektet har  fått fine oppslag i lokale aviser og blader – og i Rotary Norden.

Klubben har en egen Facebook-side som beskriver prosjektet og aktiviteter knyttet til dette.

Andre søndag i oktober har Konnerud Rotary de siste årene laget et familiearrangement i stien for  Konneruds beboere. Dette har bestått av guiding i stien om de forskjellige industriene, litt underholdning og litt å bite i. Dette vil man forsøke å gjennomføre også i årene som kommer.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Speiderhuset Bernås
Adresse: Djupdalsveien 2
Postnummer: 3033
Sted: Drammen
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Kameratslig aften
2. jan. 2019, 19.00

Admin Aslak Kaffevert: Erik Jr. Juel

Lukas Cranach i tjeneste for fyrste og reformator
9. jan. 2019, 19.00

Foredrag v/Terje Fonk - Lukas Cranach i tjeneste f ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...