NYHETER

Konnerud Rotary – presidentskifte 2017-18

På Konnerud Rotary Klubbs siste møte før sommerferien tok Magnar Hartz over presidentklubben fra Arild Wilson. Hartz vil dermed være den som overtar ansvaret for klubbens prosjekter i det kommende året. Klubben skal arrangere RYLA 2018 i Drammen på våren neste år – en konferanse for ungdom i alderen 20 – 30 år hvor tema vil bli bestemt i løpet av høsten høsten. Klubben har også i gang internasjonal utveksling av ungdom. En ung konnerudjente vil det kommende skoleåret ta et år av videregående i USA, mens en jente fra USA vil komme til Konnerud og gå på Drammen Videregående. Klubbens historiske natursti langs Verkenselva vil ha aktivitet – og man jobber også med utgivelsen av en bok om industrireisingen på Konnerud som naturstien er laget på bakgrunn av. Med andre ord blir det et aktivt år for klubben. RYLA 2017 ble arrangert av Konnerud Rotary Klubb 31.mars-2.april på Comfort Hotell Union Brygge i Drammen.
Tema konferansen var "Det grønne skiftet - hva nå?".  De 43 ungdommene som deltok, fikk mange nyttige informasjoner og impulser fra dyktige foredragsholdere.  Det summet godt i gruppearbeidene som hadde en grønn tråd gjennom hele konferansen. Under er gruppebildet fra konferansen og bilder fra gruppearbeidene.
Ny president for 2016-17

Arild Wilson har tatt over klubbe og kjede fra Dagfinn Hodt og er ny president i Konnerud Rotary Klubb for 2016/17. Dette året blir et svært aktivt år for klubben da den har tatt på seg å arrangere RYLA2017 i Drammen – rotarys store samling for ungdom - som vil skje i april neste år. I tillegg er klubben i gang med å delta i internasjonal ungdomsutveksling. Aktiviteter i Verkenstråkket – den historiske natursti – er selvfølgelig også en del av planene for neste rotaryår.

Søndag 11. oktober ble Verkenstråkket åpnet i full  lengde.  Dagen viste seg fra sin beste side med fint turvær. Arrangementet ble åpnet av vår Rotary-president Dagfinn Hodt. Også Gjensidige Stiftelsens Chris Bjelke var tilstede og ønsket oss lykke  til videre. Arrangementet hadde tiltrukket seg hele  500 tilskuere som var godt fornøyd med guiding i stien, dramaskuespill ved stordammen, troll ved fossen, lystige toner av Landfalløen Horn og Blæs ved Hammerdammen, quiz - og ikke  minst hest og kjerre for barna. Drammens Tidende var også  tilstede og hadde en flott reportasje fra begivenheten.
Søndag 11. oktober vil vi foreta åpning av hele den historiske naturstien - Verkenstråkket - som går langs Verkenselva fra Stordammen til Sletta. Stien er merket med  informasjonsskilt om de historiske industribedriftene som lån langs Verkenselva på 17-hundretallet. Det vil være guiding gjennom turstien og et familiearrangement  med underholdning og litt å bite i for store og små.
Møtepunkt er Hammerdammen ved Versveien kl.  13.00.
Merk datoen for en hyggelig og lærerik tur i Konneruds glemte historie.

Under er  noen bilder fra fjorårets arrangement.


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Speiderhuset Bernås
Adresse: Djupdalsveien 2
Postnummer: 3033
Sted: Drammen
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Kameratslig aften
2. jan. 2019, 19.00

Admin Aslak Kaffevert: Erik Jr. Juel

Lukas Cranach i tjeneste for fyrste og reformator
9. jan. 2019, 19.00

Foredrag v/Terje Fonk - Lukas Cranach i tjeneste f ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...